In addition to the design of the replica watches uk main dial, Mark (Ray) are rolex replica taking care of the Star uk replica watches Wars fans for the details of the requirements, so the pointer design specifically for fighters TIE Fighter, and Darth swiss replica watches Vader (Black Knight) red laser sword shape for the minute hand.

سرمايه گذاری در مجتمع ستاره دريا

 به دليل اينکه شهر توريستی چمخاله يکی از قطب های توريستی شمال کشور می باشد و مجتمع علاوه بر کاربری توريستی دارای کاربری هايی از جمله فرهنگی ، ورزشی ،مسکونی و تجاری می باشد. مدیریت مجتمع اقدام به آماده نمودن بستری مناسب جهت سرمایه گذاری افراد مختلف نموده که به بخشهای زیر تقسیم می گردد .

بخش های مسکونی : به دوبخش آپارتمانی و ويلايی تقسيم می گردد کهبخش آپارتمانی شامل آپارتمان هايی با ديدهای درياچه و يا دريا و  يا با ديد دريا و درياچه می باشند که در نوع خود به دليل داشتن ديد منحصر به فرد خاص می باشد. متراژ آپارتمانها از کمترین متراژ با 83 متر مربع دو خوابه و تا 400 مترمربع متغیر می باشد . بخش ویلایی به دو قسمت زمینهای مشرف به دریاچه با متراژ 300 الی 600 مترمربع و زمینهای بدون دید دریاچه در قسمت شمالی مجموعه با متراژ 190الی 390مترمربع تقسیم می گردد . شما می توانید با خرید یک واحد و یا یک قطعه زمین ویلایی علاوه بر استفاده از کلیه امکانات تفریحی و رفاهی مجموعه بدلیل توریستی بودن مجموعه در زمانهایی که خود مایل به استفاده از واحد خود نمی باشید با بستن قراردادی داخلی با هتل ستاره دریا نسبت به اجاره دادن واحد خود اقدام نماید .

بخش تجاری : این بخش شامل  یک مرکز خرید با وسعت تقریبی 4500 متر مربع و به تعداد 60 واحد تجاری می باشد . شما می توانید یا در کل پروژه و یا با خرید یک واحد تجاری در قسمت کوچکی مشارکت نماید .

بخش ورزشی : این بخش شامل مجتمع وزشی ، دارای استخرهای سرپوشیده و سرباز  ، سونا ، جکوزی ، بدنسازی و ... می باشد .

COPYRIGHT 2015